за нас    | новини     | клиенти    | сертификати    | референции   | контакти     
 
Личните съобщения на служители вече могат да бъдат четени от техните работодателите

     Изпратените през електронна поща и чат програми в работно време личните съобщения на служителите вече могат да бъдат четени от техните работодателите. Това е възможно след като Европейският съд по правата на човека в Страсбург е решил по конкретен казус, че фирма, която е чела съобщенията на свой служител, изпратени през служебен акаунт в Yahoo Messenger през работно време, е била в правото си.
     Според съдиите работодателя имал правото да провери дали служителя е нарушил правилата в фирмата. С това си решение Европейският съд по правата на човека, обвързва правно всички страни, които са ратифицирали Европейската конвенция за правата на човека. 
    Казусът се разиграва през 2007 г. когато румънски инженер, се обърнал към Европейският съд по правата на човека да постанови, дали неговият работодател е нарушил правото му на поверителна кореспонденция. Неговият работодател е констатирал, че той е използвал служебен Yahoo Messenger акаунт и за лични контакти. Съдиите са определили, че работодателят не е влязъл в нарушение, понеже компанията е проникнала в служебен акаунт в рамките на своите дисциплинарни правомощия.
    В решението си Европейският съд по правата на човека определя, че нерегламентираното  следене и подслушване не би било приемливо без изготвянето на политики, които ясно да определят как и какви данни може да събира даден работодателя.