за нас    | новини     | клиенти    | сертификати    | референции   | контакти     
 
DeviceLock Discovery - най-новият модул към DeviceLock DLP Suite

DeviceLock Discovery:
Новият модул DeviceLock Discovery, част от DeviceLock DLP Suite, позволява на организациите да идентифицират, класифицират и поемат контрол над поверителните си  данни "в покой" ( “data at rest”), съхранявани в техните сървъри, работни станции или системи за съхранение на данни с цел про-активно да се предотврати изтичането на поверителна информация и да се постигне съответствие с нормативните и корпоративни изисквания за сигурност на данните.

Чрез автоматичното сканиране на данните, разположени на сървъри, работни станции, мрежови дялове или системи за съхранение на данни, вътре и извън корпоративната мрежа, DeviceLock Discovery локализирана документи с чувствително съдържание, предоставя възможности за класификация и последващи процедури за защита от изтичане на чувствителната за организацията информация като изпраща предупреждения в реално време към  Security Information and Event Management (SIEM) системите, използвани в организацията.

В зависимост от топологията на мрежата, както и други особености на защитената IT среда, DeviceLock Discovery може да извърши сканиране в няколко режима: базирано на агенти, без агенти  и смесено сканиране.
DeviceLock Discovery може да извършва сканирането ръчно или автоматично - чрез конфигуриране на график. Агентите на DeviceLock Discovery могат да бъдат инсталирани и деинсталирани дистанционно от целевите компютри чрез напълно автоматичен и прозрачен за крайните потребители процес.

DeviceLock Discovery работи на Windows 2000/XP/2003/Vista/2008/7/8/8.1/2012.
DeviceLock Discovery е компонент от DeviceLock Content Security Server, и се инсталира от DeviceLock Content Security Server installer.

Лизенциране на DeviceLock Discovery:
DeviceLock Discovery се лицензира отделно от останалите модули на DeviceLock.
Лицензионен модел на DeviceLock Discovery се основава на броя на компютрите, които ще бъдат сканирани с DeviceLock Discovery. Всеки лиценз позволява работата на модула DeviceLock Discovery на един компютър, независимо от това дали системата е настроена за сканиране на целия компютър или само една папка.

За повече информация моля свържете се с нас.
Инфинити ООД - официален представител на компанията DeviceLock Inc. за РБългария