за нас    | новини     | клиенти    | сертификати    | референции   | контакти     
 
DeviceLock, Inc. заедно с партньора си в България Инфинити ООД, организира уебинар на тема „DeviceLock 8.0 - DLP технологии за защита срещу загуба на данни

DeviceLock Inc. заедно с партньора си в България Инфинити ООД, най-любезно Ви кани да вземете участие в уебинар на тема „DeviceLock 8.0 - DLP технологии за защита срещу загуба на данни"

Фирма DeviceLock Inc. Ви кани да вземете участие в безплатен уебинар за разглеждане на възможностите на DeviceLock 8.0 DLP Suite, и по-специално на най-новия модул DeviceLock Discovery, за защита срещу изтичане на вътрешна информация.

Събитието е предназначено за професионалисти по информационна сигурност и ИТ мениджъри.

По време на уебинара ще се фокусира ме върху ефективността на DLP-решението DeviceLock DLP Suite версия 8.0 и неговите компоненти. Особено внимание ще бъде отделено на най-новия модул DeviceLock Discovery, който извършва автоматизирано сканиране на статични данни върху работни станции и мрежови ресурси и ги класифицира с цел откриване на чувствителни за организацията данни като гарантира налагане на съответствие с приетата политика за ИТ сигурност.

В допълнение, участниците в уебинара ще видят демонстрация на DeviceLock DLP и ще могат да задават въпросите, които ги интересуват. Уебинарът ще се проведе на 10 декември 2014 от 15:00 до 17:00 часа.

За да участвате в уебинара, е необходима предварителна регистрация.


За повече информация моля свържете се с нас.
Инфинити ООД - официален представител на компанията DeviceLock Inc. за РБългария