за нас    | новини     | клиенти    | сертификати    | референции   | контакти     


  Услуги
    Одит на информационни системи
    Възстановяване на данни
    Абонаментна поддръжка
    Унищожаване на архиви и носители на данни
    Облачни услуги
  Продукти
    DeviceLock
    CoSoSys
    Amplusnet
    SecurStar
    Avira
    Discovery
    EasyLock
  Решения за дома и офиса
    DLP решения
    Управление на архиви
    Системи за запис и мониторинг
    Криптиране на данни
    Контрол на мобилни устройства - MDM
  IT сигурност и защита
    Одит на IT сигурност
    Политики за сигурност
    DLP Endpoint Security
    Мониторинг и продуктивност
    Контрол на Data at Rest
    Контрол на Data in Motion
Контрол на Data at Rest

CoSoSys
DeviceLock Discovery

Инфинити ООД в качеството си на официален представител и дистрибутор за РБългария на компанията DeviceLock Inc, предлага на българският пазар най-новият модул от DLP пакета за защита от изтичане на информация DeviceLock DLP Suite - DeviceLock Discovery.

DeviceLock Discovery  позволява на организациите да идентифицират, класифицират и контролират чувствителната информация "в покой" - Data at Rest ,съхранявани в техните сървъри, работни станции, Network shares или SAN/NAS сторидж системи с цел про-активно предотвратяване изтичането на чувствителна информация и постигане съответствие с нормативните и законови разпоредби и стандарти за сигурност на данните.

Агентите на DeviceLock Discovery могат да бъдат инсталирани и деинсталирани дистанционно чрез напълно автоматичен и прозрачен за крайните потребители процес.

Чрез автоматичното сканиране на данните, разположени на сървъри, работни станции, мрежови дялове или системи за съхранение на данни, вътре и извън корпоративната мрежа, DeviceLock Discovery локализира документи с чувствително съдържание, предоставя възможности за класификация и поправителни (Remediation) действия с файловете, както и последващи процедури, изпращайки предупреждения в реално време към Security Information and Event Management (SIEM).

Функции:
 • Сканира и инспектира съдържанието на  ”Data at Rest" файлове с данни;
 • Намира чувствително съдържание, съхранявано на "погрешни" места;
 • Алармира и рапортува за нарушения на политиката за сигурност.
Режими на работа в зависимост от топологията на мрежата:
 • базирано на агенти;
 • без агенти;
 • смесено сканиране.
Методи за детекция на чувствително съдържание:
 • Текстово съдържание - файлове, архиви;
 • Изображения в графични файлове чрез OCR;
 • Типове данни - файлове, документи,вградени изображения.
Системата позволява следните действия - Remediation:
 • Delete, Safe Delete, Delete Container;
 • Set Permissions;
 • Log, Alert, Notify User;
 • Encrypt.
DeviceLock Discovery работи на MS Windows 2000 / XP / 2003 / 2008 / 2012 / Vista /7/8/8.1/10.

Чрез DLP пакета за защита от изтичане на информация DeviceLock DLP Suite чувствителната за организацията информация може да бъде поставена под пълен контрол и да бъде предотвратено нейното изтичане.

Инфинити ООД е официален представител на 
DeviceLock Inc. за РБългария.
  За подробна информация моля свържете се с нас. 
Web Design & Web Development