за нас    | новини     | клиенти    | сертификати    | референции   | контакти     


  Услуги
    Одит на информационни системи
    Възстановяване на данни
    Абонаментна поддръжка
    Унищожаване на архиви и носители на данни
    Облачни услуги
  Продукти
    DeviceLock
    CoSoSys
    Amplusnet
    SecurStar
    Avira
    Discovery
    EasyLock
  Решения за дома и офиса
    DLP решения
    Управление на архиви
    Системи за запис и мониторинг
    Криптиране на данни
    Контрол на мобилни устройства - MDM
  IT сигурност и защита
    Одит на IT сигурност
    Политики за сигурност
    DLP Endpoint Security
    Мониторинг и продуктивност
    Контрол на Data at Rest
    Контрол на Data in Motion
DLP Endpoint Security

CoSoSys
DLP – Data Loss Prevention
Решения за защита на чуствителната за организацията
информация

Поради спецификата на икономическата обстановка и свития пазар на българските организации, мениджърите все по-често се сблъскват със случаи на неоторизирано изнасяне на чувствителна за организацията информация (тайна) от некоректни служители. Чести са случаите и на неоторизирано изнасяне на информация, представляваща интелектуална собственост за организацията. Това води до преки финансови загуби, както и намаляване конкурeнтноспособността на организацията.

Ограничаването на изтичане на данни навън от организацията се регламентира и от редица нормативни и законови разпоредби и стандарти за сигурност на данните, като ISO 27000, HIPPA, Sarbanes–Oxley и др.

За успешно предотвратяване неоторизираното изнасяне на чувствителна за организацията информация са необходими няколко условия:
  • Пълен мониторинг, контрол и управление на информационните канали и устройства през/чрез които е възможно изтичането на информация - USB шини и носители, принтери, интернет, електронна поща, Web-поща (Gmail, Yahoo, Abv.bg), облачни услуги за съхраняване и изпращане на данни (Dropbox, iDrive, Google Drive, OneDrive, DropSend), комуникационни приложения като Skype, ICQ, Viber, социални мрежи Facebook, както и други всевъзможни приложения и услуги свързани с обмен на информация;
  • Възможност за инспекция на съдържанието на файловете, за да се идентифицира чувствителната за една организация информация (тайна) и да бъде поставена под контрол.
Тези условия се изпълняват от решенията за предотвратяване изтичането на информация DLP (Data Leak Prevention) предлагани от Инфинити ООД - DeviceLock DLP suite и Cososys Endpoint Protector.

Информацията която ежедневно се използва от организациите, условно може да се раздели на 2 типа:
  • "Данни в движение“ ( Data in motion ) – Това са данните/файловете с които се работи ежедневно - създаване и редакция на документи, техният печат, изпращането им по електронната поща или други комуникационни приложения, копирането им върху външни USB носители и т.н.;
  • "Данни в покой“ ( Data at rest ) – Това са данните, съхранявани на работните станции, портативните компютри, файловите сървъри, NAS устройства, външни USB устройства или всякакви устройства за съхраняване на данни.
Предпазването и предотвратяването от изтичане на информация от двата типа се изпълнява от решенията, предлагани от Инфинити ООД:
  • DeviceLock DLP Suite и Cososys Endpoint Protector - DLP решения за защита на чувствителната информация в "в движение" (Data-in-motion);
  • DeviceLock Discovery за идентифициране, класифициране и контролиране чувствителната информация "в покой" - (Data-at-rest) с цел про-активно предотвратяване изтичането на чувствителна информация и постигане съответствие с нормативните и законови разпоредби и стандарти за сигурност на данните.
Инфинити ООД е официален представител на CoSoSys SLR и DeviceLock Inc за РБългария.

CoSoSys SRL.
DeviceLock Inc.


  За подробна информация моля свържете се с нас. 
Web Design & Web Development