за нас    | новини     | клиенти    | сертификати    | референции   | контакти     


  Услуги
    Одит на информационни системи
    Възстановяване на данни
    Абонаментна поддръжка
    Унищожаване на архиви и носители на данни
    Облачни услуги
  Продукти
    DeviceLock
    CoSoSys
    Amplusnet
    SecurStar
    Avira
    Discovery
    EasyLock
  Решения за дома и офиса
    DLP решения
    Управление на архиви
    Системи за запис и мониторинг
    Криптиране на данни
    Контрол на мобилни устройства - MDM
  IT сигурност и защита
    Одит на IT сигурност
    Политики за сигурност
    DLP Endpoint Security
    Мониторинг и продуктивност
    Контрол на Data at Rest
    Контрол на Data in Motion
Одит на IT сигурност

Одит на IT сигурност

Наред с обичайните предизвикателства, съвременния бизнес е изправен пред сериозна заплаха - сигурността на фирмената информацията. Развитието на компютърната и комуникационната техника води до увеличаване на производителността и ефективността, но от друга страна се увеличава риска от компрометиране на сигурността .
Рисковете са много - изнасяне на конфиденциална информация от вътрешни хора - настоящи или бивши служители, кражба от външни лица, унищожаване следствие на технически проблем или непредпазливост.
Техническите предизвикателства пред които е изправена всяка организация за справянето с тези проблеми също са сериозни :
  • Защита от външни заплахи - вируси, хакерски атаки;
  • Защита от вътрешни заплахи - изнасяне на информация от служители;
  • Защита от загуба на информация вследствие техническа неизправност;
  • Защита от природни бедствия и други извънредни събития;
  • Архивиране на фирмената информация;
  • Осигуряване постоянна достъпност на информацията;
  • Регламентирането на достъпа до информация.
За успешната реализация на тези мерки е необходима прецизна информация за текущото състояние на информационната система на организацията , а именно одит на ИТ сигурността.

„Инфинити“ ООД предлага както извършването на цялостен одит на ИТ сигурността на организацията , така и пълната гама от услуги и решения за реализацията на защитата и предпазването на важната информация.

За повече информация моля свържете се с нас.


  За подробна информация моля свържете се с нас. 
Web Design & Web Development