за нас    | новини     | клиенти    | сертификати    | референции   | контакти     


  Услуги
    Одит на информационни системи
    Възстановяване на данни
    Абонаментна поддръжка
    Унищожаване на архиви и носители на данни
    Облачни услуги
  Продукти
    DeviceLock
    CoSoSys
    Amplusnet
    SecurStar
    Avira
    Discovery
    EasyLock
  Решения за дома и офиса
    DLP решения
    Управление на архиви
    Системи за запис и мониторинг
    Криптиране на данни
    Контрол на мобилни устройства - MDM
  IT сигурност и защита
    Одит на IT сигурност
    Политики за сигурност
    DLP Endpoint Security
    Мониторинг и продуктивност
    Контрол на Data at Rest
    Контрол на Data in Motion
Контрол на мобилни устройства - MDM

CoSoSys
       Mobile Device Management - MDM

Управление и контрол на мобилни устройства

Mobile Device Management (MDM) е модул на CoSoSys ENDPOINT PROTECTOR за управление и контрол на Вашите мобилни устройства - таблети и смартфони.

Чрез MDM организацията има възможност изцяло да контролира чувствителната информация, която се достъпва от мобилните устройства на своите служители.

Управление на мобилни приложения
 • Контролира достъпа до инсталираните приложения;
 • Дистанционно инсталиране на приложения;
 • Дистанционно премахване на приложения.
Защита с парола
 • Комплексност на паролата и брой опити за грешка;
 • Съвмeстимост на паролите с различни стандарти.
Криптиране на устройствата
 • Защита на данните чрез криптиране на устройството.
Проследяване и локализиране
 • Проследяване и локализиране на устройствата.
Дистанционно заключване и изтриване (Nuke)
 • Дистанционно заключване на едно или група от устройства;
 • Дистанционно изтриване на едно или група от устройства.
Виртуален периметър - Geofencing
 • Политики базирани на GPS периметър;
 • Забрана за използване на камера / интернет / микрофон и т.н. в зададения GPS периметър.
„Push“ технология за iOS и Mac OS X
 • Push E-mail;
 • Push VPN;
 • Push Wi-Fi.
Ограничаване на функции
 • Забрана на камерата;
 • Блокиране на Wi-Fi;
 • Блокиране Bluetooth и други.
Инвентаризация на мобилните устройства
 • Name, Type, Model, OS Version;
 • User Name, Phone Number, Carrier;
 • IMEI, Wi-FI Mac и т.н.
Рапорти и анализи
 • Подробни графични анализи;
 • Възможност за подробни справки по различни критерии.

Инфинити ООД е официален представител на CoSoSys SLR за РБългария.  За подробна информация моля свържете се с нас. 
Web Design & Web Development