за нас    | новини     | клиенти    | сертификати    | референции   | контакти     


  Услуги
    Одит на информационни системи
    Възстановяване на данни
    Абонаментна поддръжка
    Унищожаване на архиви и носители на данни
    Облачни услуги
  Продукти
    DeviceLock
    CoSoSys
    Amplusnet
    SecurStar
    Avira
    Discovery
    EasyLock
  Решения за дома и офиса
    DLP решения
    Управление на архиви
    Системи за запис и мониторинг
    Криптиране на данни
    Контрол на мобилни устройства - MDM
  IT сигурност и защита
    Одит на IT сигурност
    Политики за сигурност
    DLP Endpoint Security
    Мониторинг и продуктивност
    Контрол на Data at Rest
    Контрол на Data in Motion
Криптиране на данни

CoSoSys
Решения за криптиране на данни

Инфинити ООД предлага решения за криптиране на данни върху различни носители на информация като USB, CD и DVD, създаване на защитени локални папки Local Folder Encryption, криптирано съхраняване на информация в облачни услуги Cloud Encryption за сигурно и надеждно скриване на чуствителната Ви информация.

Нашите решения използват протокол за криптиране AES-256 като осигуряват ниво на сигурност на USB носителите - Trusted Device Level 1 елиминираки възможността от изтичане на данни в случай на кражба или загуба на носителят.

Инфинити ООД предлага решения за криптиране на данни в 4 варианта в зависимост от типа на носителя на информация:

USB Encryption - създава защитена зона в USB носител

CD & DVD Encryption - криптиран архив на информация

Local Folder Encryption - създаване на защитени локални папки в компютъра

Cloud Encryption - криптирано съхраняване на информация в облачни услуги


Инфинити ООД предлага на българския пазар EasyLock решения за криптиране на данни на световния лидер в защитата на "крайната точка" CoSoSys SLR .

Инфинити ООД е официален представител на CoSoSys SRL. за РБългария.


  За подробна информация моля свържете се с нас. 
Web Design & Web Development