за нас    | новини     | клиенти    | сертификати    | референции   | контакти     


  Услуги
    Одит на информационни системи
    Възстановяване на данни
    Абонаментна поддръжка
    Унищожаване на архиви и носители на данни
    Облачни услуги
  Продукти
    DeviceLock
    CoSoSys
    Amplusnet
    SecurStar
    Avira
    Discovery
    EasyLock
  Решения за дома и офиса
    DLP решения
    Управление на архиви
    Системи за запис и мониторинг
    Криптиране на данни
    Контрол на мобилни устройства - MDM
  IT сигурност и защита
    Одит на IT сигурност
    Политики за сигурност
    DLP Endpoint Security
    Мониторинг и продуктивност
    Контрол на Data at Rest
    Контрол на Data in Motion
Amplusnet

CoSoSys

Amplusnet - софтуерно решение за подобряване нa организационната структура и оптимизация на работния процес

Инфинити ООД предлага на българският пазар софтуерни решения за подобряване на ефективността и ефикасността при управление на административните процеси, чрез инструменти за оптимизиране структурата на организацията, и целящи избягване на дублиращите функции, както и постигане на висока продуктивност на работния процес.

Решението Amplusnet е проектирано за подобряване на организационната структура и оптимизация дейността на служителите. Amplusnet предоставя възможност за мониторинг и контрол на всички равнища на работния процес. Така за ръководството се набира количествена и качествена информация и данни по протичането на работните процеси. В последствие чрез сравнение с първоначалните очаквания се определят и въвеждат правилните корективни действия.

Amplusnet е интелигентно решение, даващо инструмент на ръководителите за подобряване на продуктивността и ефективността на администрацията и на организацията като цяло.


Използващите решението Amplusnet могат да извършват:
• Наблюдение и контрол върху работния процес, работното време и положения извънреден труд;
• Наблюдение и контрол върху дейността на всички приложения, уеб сайтове, документи, чат разговори, социални мрежи и т.н. регистрирайки използваното активно време за всяка от тях;
• Наблюдение и контрол върху производителността на всеки служител / отдел или на цялата организация;
• Наблюдение и контрол на документи, файлова дейност, включително файлови операции на преносими устройства като USB флаш памети, външни HDD и т.н.;
• Статистика и рейтинг на най-активните и продуктивни служители и обратното.

Използващите решението Amplusnet получават отговори на въпроси като:
• Какви промени трябва да се извършат за оптимизация дейността на персонала?
• Колко продуктивни са използваните служебни програми и как може активното време прекарано в използването им да се подобри?
• Как мога да определя кои служители са максимално ангажирани със служебните си задължения и кои не?
• Дали наемането на нови служители е належащо или е необходима оптимизация на съществуващия щат?
• Дали всички отдели са оптимално ангажирани със служебните си задължения?
• Трябва ли да се пренасочат служители или дейности от един отдел към друг?
• Наистина ли са необходими исканите от Ваши служители хардуерни ъпгрейди на използваната от тях служебна техника и използва ли се наличната такава пълноценно и по предназначение?
• Дали е оправдан платения извънреден труд и ако отговорът е "да" в колко от случаите?
• Има ли на служебните компютри неправомерно инсталиран софтуер и използва ли се за уплътняване на работното време?


Подобряване на продуктивността:

Amplusnet е проектиран за да подобри продуктивността на работното място. Вие можете да наблюдавате всички уебсайтове и приложения, които отвличат вниманието на вашите служители и да идентифицирате онези от тях които пропиляват работното си време. Получената информация може да бъде използвана за оценка на продуктивността на служителите, а също за сравнение, както между отделни служители, така и между отдели или дирекции и дава възможност да бъдат предприети необходимите коригиращи действия. Съдържанието на генерираните от Amplusnet доклади могат да бъдат персонализирани според вашите нужди и се доставят директно до пощенската ви кутия, позволявайки ви да взимате информирани решения. Amplusnet ви осигурява възможност да държите вашите служители отговорни за действията си на работното място. Същевременно системата не нарушава неприкосновеността на личното пространство на служителите защото не наблюдава съдържанието на документите и посетените сайтове. Amplusnet е помогнал на хиляди организации да отчитат продуктивността на своите служители и да идентифицират факторите, отвличащи вниманието им и влияещи върху продуктивността и ефективността им.

Разберете кои уеб сайтове посещават Вашите служители:

Amplusnet ще се погрижи да събере за вас кой и какво посещава в работно време. Системата дава възможност да получите както детайлна, така и обобщена информация за посещаваните сайтове, например за целия отдел/дирекция или за конкретни служители, както и да се предоставят доказателства за злоупотреби, когато е необходимо. Докладите могат да бъдат както за определени потребители или работни станции/лаптопи така и за организационни единици като отдели или дирекции и т.н. Системата има възможност за дефиниране на работното време на организацията и отчитането както на работното, така и извънработното време. Системата може да бъде настроена така че да не отчита действията на служителите по време на регламентираното им за почивка свободно време.

Наблюдавайте действията с документите на организацията:

Amplusnet може да помогне за идентифициране на пробиви в сигурността и редуциране на рисковете, свързани с чувствителната за организацията информация. Amplusnet дава възможност да се наблюдава и отчита кои документи, кога и от кого се отварят, създават, променят или изтриват. Вие можете да категоризирате отделните документи в различни категории дефинирани от Вас, а също така да определите кои от тях са продуктивни и кои не. Amplusnet може да отчита и кои документи се записват върху външни носители като USB флашки или портативни хард дискове и т.н., което може да наруши установените политики за ИТ сигурност.

Наблюдавайте социалните мрежи и приложенията за чат комуникация:

Чат и комуникационните приложения играят сериозна роля за отвличането на вниманието на Вашите служители от работният им процес. Amplusnet може да идентифицира колко време се изразходва, кои точно приложения се изполват и дали те са свързани с работния процес. Същевременно системата не наблюдава съдържанието на комуникацията, като не нарушава неприкосновеността на личното пространство на служителите.

Разберете кои приложения се използват на работното място:

Чрез Amplusnet Вие можете да разберете кои приложения/програми са стартират и използват на работното място. Тази информация позволява на организациите да вземат информирани решения кои приложения да бъдат лицензирани и потенциално да спестят пари при договарянето на бюджети, подновявания на софтуера, както и бъдещи покупки. Amplusnet изготвя софтуерен инвентар на инсталираните върху работните машини приложения и ви позволява да наблюдавате дали не се използва нерегламентиран или нелицензиран софтуер, включително и портативни версии.

Изготвяне на доклади според нуждите на ръководството:

Amplusnet изготвя индивидуални доклади според изискванията и критериите на ръководството. Тази информация дава възможност за фокусирано управление на човешкия ресурс в дадена дирекция, отдел или друго в зависимост от структурата на организацията Освен доклади, Amplusnet изготвя и обобщени статистики за най-продуктивни служители, отдели, дирекции и обратното на най-непродуктивните, отчита статистика за присъствието, активността, закъсненията, отработеното работно време и т.н. за даден ден или период. Amplusnet Ви дава още много статистики…

Доклади по е-мейл:

Всички доклади от Amplusnet може да бъдат настроени да се получават директно във вашата пощенска кутия, информирайки ви за ефективността и ефикасността във вашата организация дори когато сте извън вашият офис. Докладите могат да бъдат настроени да представят информацията в графичен или текстов режим, могат и да бъдат експортирани в PDF или CSV формат.

Аларми и сигнали:

За да Ви гарантира, че няма да пропуснете нищо важно, Amplusnet Ви предлага т.нар. аларми, които се задействат при настъпване на определени събития - например посещение на определени уебсайтове или група от уебсайтове, отсъствие или неактивност на работното място за повече от "Х" мин./часа, при стартиране на дадени приложения и т.н. Алармите могат да бъдат настроени за всеки служител, отдел, дирекция. При настъпване на дадено събитие, Amplusnet ще ви предупреди веднага по ел.поща.

Инфинити ООД - официален представител на компанията Amplusnet Group SRL за РБългария.

  За подробна информация моля свържете се с нас. 
Web Design & Web Development