за нас    | новини     | клиенти    | сертификати    | референции   | контакти     


  Услуги
    Одит на информационни системи
    Възстановяване на данни
    Абонаментна поддръжка
    Унищожаване на архиви и носители на данни
    Облачни услуги
  Продукти
    DeviceLock
    CoSoSys
    Amplusnet
    SecurStar
    Avira
    Discovery
    EasyLock
  Решения за дома и офиса
    DLP решения
    Управление на архиви
    Системи за запис и мониторинг
    Криптиране на данни
    Контрол на мобилни устройства - MDM
  IT сигурност и защита
    Одит на IT сигурност
    Политики за сигурност
    DLP Endpoint Security
    Мониторинг и продуктивност
    Контрол на Data at Rest
    Контрол на Data in Motion
DeviceLock

CoSoSys
DeviceLock - Решение за защита на чуствителната за организацията информация.

Инфинити ООД - официален представител на компанията DeviceLock Inc. за РБългария.

Поради спецификата на икономическата обстановка и свития пазар на българските компании, мениджърите все по-често се сблъскват със случаи на неоторизирано изнасяне на фирмена информация (тайна) от некорекни служители. Наблюдава се и увеличаване на практиката да се копира базата от фирмени данни (клиенти, доставчици, обороти и т.н.) от напускащи, уволнени или съкратени служители, която след това се предоставя на новият работодател или се използва за развиване на паралелен бизнес.

Предлаганото от нас решение, базирано на продуктите на DeviceLock® позволява не само контрол и управление (ограничаване или забрана) на достъпа до фирмената информация но и дистанционен мониторинг на информацията с цел откриване (индентификация) на нарушителя и на изнесената от него информация.

Към кого са ориентиран продуктите на DeviceLock?

Сектори: Сигурност, Финансов, Здравеопазване, Правителствен, Военен,Телекомуникации, Добивен, Комунални услуги, Образование, Транспорт и др.

Непосредствени потребители на DeviceLock:
• Службите за сигурност на информация;
• Клиенти ползващи класифицирана информация;
• Клиенти притежаващи търговски тайни;
• Клиенти внедряващи или внедрили ISO 27001, ISO 27002;
• Фирми внедряващи и сертифициращи по стандарт ISO 27001, ISO 27002.

DeviceLock преставлява цялостен DLP (Data Leak Prevention) пакет, състоящ се от следните основни модула:

  • DeviceLock Base - модул за мониторинг и контрол на локалните портове и периферните устройства в крайните точки;
  • ContentLock - модул за мониторинг и филтриране по съдържание;
  • NetworkLock - модул за мониторинг и контрол на мрежовите комуникации;
  • DeviceLock Discovery - модула позволява да се идентифицира, класифицира и поеме контрола над поверителните данни "в покой" ( “data at rest” ).

DeviceLock DLP Suite

DeviceLock Discovery - най-новият модул към DeviceLock DLP Suite

DeviceLock Discovery:
Новият модул DeviceLock Discovery, част от DeviceLock DLP Suite, позволява на организациите да идентифицират, класифицират и поемат контрол над поверителните си данни "в покой" ( “data at rest”), съхранявани в техните сървъри, работни станции или системи за съхранение на данни с цел про-активно да се предотврати изтичането на поверителна информация и да се постигне съответствие с нормативните и корпоративни изисквания за сигурност на данните.

Чрез автоматичното сканиране на данните, разположени на сървъри, работни станции, мрежови дялове или системи за съхранение на данни, вътре и извън корпоративната мрежа, DeviceLock Discovery локализирана документи с чувствително съдържание, предоставя възможности за класификация и последващи процедури за защита от изтичане на чувствителната за организацията информация като изпраща предупреждения в реално време към Security Information and Event Management (SIEM) системите, използвани в организацията.

В зависимост от топологията на мрежата, както и други особености на защитената IT среда, DeviceLock Discovery може да извърши сканиране в няколко режима: базирано на агенти, без агенти и смесено сканиране.
DeviceLock Discovery може да извършва сканирането ръчно или автоматично - чрез конфигуриране на график. Агентите на DeviceLock Discovery могат да бъдат инсталирани и деинсталирани дистанционно от целевите компютри чрез напълно автоматичен и прозрачен за крайните потребители процес.

DeviceLock Discovery работи на Windows 2000/XP/2003/Vista/2008/7/8/8.1/2012.
DeviceLock Discovery е компонент от DeviceLock Content Security Server, и се инсталира от DeviceLock Content Security Server installer.

Лизенциране на DeviceLock Discovery:
DeviceLock Discovery се лицензира отделно от останалите модули на DeviceLock.
Лицензионен модел на DeviceLock Discovery се основава на броя на компютрите, които ще бъдат сканирани с DeviceLock Discovery. Всеки лиценз позволява работата на модула DeviceLock Discovery на един компютър, независимо от това дали системата е настроена за сканиране на целия компютър или само една папка

Поддръжка на системата DeviceLock

Инфинити ООД предлага пълно портфолио от техническа помощ и услуги по внедряване, поддръжка и сервиз. Гаранционно и инцидентно обслужване с обхват - хардуер, софтуер, мрежово и телекомуникационно оборудване, както и стандартно и специализирано софтуерно подпомагане.
  За подробна информация моля свържете се с нас. 
Web Design & Web Development