за нас    | новини     | клиенти    | сертификати    | референции   | контакти     


  Услуги
    Одит на информационни системи
    Възстановяване на данни
    Абонаментна поддръжка
    Унищожаване на архиви и носители на данни
    Облачни услуги
  Продукти
    DeviceLock
    CoSoSys
    Amplusnet
    SecurStar
    Avira
    Discovery
    EasyLock
  Решения за дома и офиса
    DLP решения
    Управление на архиви
    Системи за запис и мониторинг
    Криптиране на данни
    Контрол на мобилни устройства - MDM
  IT сигурност и защита
    Одит на IT сигурност
    Политики за сигурност
    DLP Endpoint Security
    Мониторинг и продуктивност
    Контрол на Data at Rest
    Контрол на Data in Motion
EasyLock

CoSoSys
       EasyLock решение за криптиране на данни
Инфинити ООД предлага решението EasyLock за криптиране на данни върху различни носители на информация като USB, CD и DVD, създаване на защитени локални папки Local Folder Encryption, криптирано съхраняване на информация в облачни услуги Cloud Encryption за сигурно и надеждно скриване на чуствителната Ви информация.


EasyLock е
решение използващо протокол за криптиране AES-256 като осигурява ниво на сигурност на USB носителите - Trusted Device Level 1 елиминираки възможността от изтичане на данни в случай на кражба или загуба на носителят.

EasyLock се прдлага в четири варианта в зависимост от типа на носителя на информация и нуждите на потребителя:
                 
USB Encryption - създава защитена зона на USB носителя - USB памет, HDD;

CD & DVD Encryption - криптира записаната информация върху CD и DVD;

Local Folder Encryption - създава защитени локални папки на вашия компютър;

Cloud Encryption - криптира съхраняваните данни в облачни услуги.

EasyLock се използва в съответствие с различни нормативни разпоредби и стандарти при потребители при които криптирането на данните е задължително.

Инфинити ООД е официален представител на CoSoSys SLR за РБългария.  За подробна информация моля свържете се с нас. 
Web Design & Web Development