за нас    | новини     | клиенти    | сертификати    | референции   | контакти     


  Услуги
    Одит на информационни системи
    Възстановяване на данни
    Абонаментна поддръжка
    Унищожаване на архиви и носители на данни
    Облачни услуги
  Продукти
    DeviceLock
    CoSoSys
    Amplusnet
    SecurStar
    Avira
    Discovery
    EasyLock
  Решения за дома и офиса
    DLP решения
    Управление на архиви
    Системи за запис и мониторинг
    Криптиране на данни
    Контрол на мобилни устройства - MDM
  IT сигурност и защита
    Одит на IT сигурност
    Политики за сигурност
    DLP Endpoint Security
    Мониторинг и продуктивност
    Контрол на Data at Rest
    Контрол на Data in Motion
Абонаментна поддръжка

Превантивната защита може да предотврати възникването на редица проблеми.
Услугата Абонаментна IT поддръжка , предлагана от ИНФИНИТИ, има за цел осигуряването на пълна работоспособност на Вашата информационна инфраструктура и непрекъснатост на Вашият бизнес процес. Нещо повече – ние имаме възможност да поемем отговорност за всичко , свързано с вашата компютърна и комуникационна техника.
С наша помощ, Вашите информационни ресурси ще бъдат максимално ефективни , което автоматично води да снижаване на Вашите разходи , повишаване на Вашата ефективност и подобряване на Вашите стопански резултати.

Нашето предложение

Фирма ИНФИНИТИ предлага възможност за сключване на абонаментен договор за поддръжка , съобразен индивидуално според вашите нужди.
При сключване на договор с нас, ние поемаме ангажимента да сме Вашия компютърен отдел.
подробно за договора
Предимства за Вас

- Икономия на средства
- Оптимизация и планиране на разходите
- Икономия на време
- Повишаване на ефективността и конкурентоспособността
- Комплексност на обслужването
- Сигурност за фирмената Ви информация

още  За подробна информация моля свържете се с нас. 
Web Design & Web Development