за нас    | новини     | клиенти    | сертификати    | референции   | контакти     
 
  Новини
  Членство
  Сертификати
  Референции

Инфинити ООД работи на българския пазар от 1997г. като специализира в предоставянето на широка гама от професионални услуги в сферата на информационните технологии с фокус върху сигурността на информацията и внедряването на инструменти за управление на ресурсите в организацията.

Централно направление в дейността на Инфинити ООД е информационната сигурност, в което усилията са насочени в дефинирането и внедряването на решения, на база на съвременни и перспективни технологии, чрез представителство и сътрудничество с водещи производители на такива продукти. Чрез своите решения Инфинити ООД подсигурява системи за централизиран мониторинг, контрол и управление на потоците информация в една организация.

През годините Инфинити ООД  работи с фирми от САЩ, Великобритания, Германия и Русия по защита на информация. Дружеството си партнира и представлява на българския пазар, водещи световни производители на продукти за информационна сигурност като:

 • DeviceLock Inc
 • CoSoSys SLR
 • Amplusnet Group SRL
 • AVIRA GmbH
 • Future Soft Ltd
 • SecurStar GmbH и др.

Инфинити ООД се радва на доверието на компании от различни сектори в България и чужбина като:

 • Правителствен
 • Сигурност
 • Военен
 • Финансов
 • Здравеопазване
 • Добивен
 • Телекомуникации
 • Комунални услуги
 • Образование и др.

Централен офис в София, България – ИНТЕРПРЕД - Световен Търговски Център София 1040, бул.Драган Цанков No:36